Konzultace pro osobní rozvoj, terapie, poradenství

Najděte svou cestu k sobě samým.
Ráda vás doprovodím.

S čím vám mohu pomoci

Vztah k sobě samému

  • sebepoznání a posilování vlastní hodnoty
  • porozumění a přijetí vlastních emocí

Potíže v dospívání

Spiritualita, nalézání životního smyslu

Komunikační problémy a řešení konfliktů

Hledání řešení náročných životních situací

Nepříjemné pocity a nálady

Partnerské vztahy, vztahy se svou rodinou

Psychosomatické potíže - odezvy fyzického těla na stavy psychiky

Doprovázení mateřstvím, rodičovstvím a dalšími životními rolemi

Vyrovnávání se s traumatickými událostmi,
zvládání stresu

„Nesuď nikoho, dokud neujdeš míli v jeho botách.“
Jennifer Niven

Jak probíhá spolupráce

hl

Naše první setkání bude věnované vašemu očekávání, možnostem spolupráce, zmapování vašeho životního příběhu.
Rozhodneme se společně, zda nám spolupráce po vzájemném poznání bude vyhovovat a domluvíme se, v jaké formě bude probíhat.

Setkání budou probíhat po předchozí domluvě v domluvený čas. Jednotlivá setkání jsou zpravidla 50 minut. Setkání se konají většinou jednou nebo dvakrát za 14 dní. Počet sezení nelze předem stanovit. Konzultace probíhají on-line, osobně ve Slaném nebo mohu nabídnout walking therapy.
Naše setkání můžeme oboustranně zrušit nejpozději 24 h předem e‑mailem nebo telefonicky. Pokud je zrušení pozdější, je storno poplatek v  plné výši.

Moje soukromá praxe nespadá mezi zdravotnické zařízení a zdravotnické služby. Nemám smlouvu se žádnou zdravotní pojišťovnou. Ke spolupráci se mnou nepotřebujete žádné doporučení. Všechny údaje a informace o vás a o průběhu terapie jsou důvěrné a pouze pro mou potřebu.
Zavazuji se zachovávat mlčenlivost, při práci se řídím zákonem č. 40/2009 Sb. (viz § 367 a § 368).

O mně

IMG_20220612_121104(1)

Mgr. Kateřina Hábová

Narodila jsem se v roce 1978. Jsem vdaná a s manželem vychováváme čtyři děti a jednoho bláznivého psa. Vystudovala jsem Sociální pedagogiku na Univerzitě v Hradci Králové a Sociální práci na Vyšší odborné škole v Praze.

Jsem terapeut ve výcviku. Pracuji pod přímou supervizí a s reflektujícím týmem. Nabízím podpůrné a bezpečné doprovázení při hledání cesty k sobě samým i k druhým. Průběžně a systematicky se vzdělávám.

Ve svém přístupu ke klientům jsem spíše podporující než konfrontační. Přistupuji s respektem a úctou k životním příběhům svých klientů a řídím se etickým kodexem České asociace psychoterapeutů.

Při spolupráci se mnou se můžete opřít o mé téměř dvaceti pěti leté zkušenosti s prací s lidmi. Pracovala jsem jako konzultantka linek důvěry pro děti i dospělé, kurátorka pro dospělé, sociální pracovnice pro rodiny s dětmi, sociální pracovnice v péči o ohroženou mládež, učitelka mateřské Montessori školky, protidrogová koordinátorka i romská poradkyně.

Jako dobrovolník působím ve spolku pro děti se vzácným genetickým onemocněním. Spolupracuji s rodinami dětí umístěných v pěstounské péči.

Ceník

individuální terapie 800 Kč / 50 minut
párová, rodinná terapie 1.200,- Kč / 80 minut

Platby probíhají v hotovosti nebo převodem částky na účet na konci setkání.

Kontakt

Zadejte, prosím, Vaše jméno.
Zadejte Vaši zprávu
Ruka nová
Scroll to Top